NPM ZA老師主要在香港🇭🇰、新加坡🇸🇬 兩地接收紋髮個案、亦是NPM代理商,亦提教學課程 💃💃 

NPM 紋髮界權威 紋髮專家

Service and advantage

 

紋髮的好壞【最主要的關鍵因素在於技術層面】【是否仿真以及審美方面是否能夠和諧】,這些則是需要依靠紋髮師傅的多年經驗及專業功夫
.
NPM紋髮專家—ZA老師,
ASERA®處理過數十萬紋髮個案,亞洲區紋髮導師    從2014年由SMP紋髮 轉為代理NPM專利紋髮 (香港及新加坡代理)   香港首位使用NPM專利紋髮技術,ZA老師授勳榮譽準院士ASERA®
.
NPM紋髮專家—ZA老師 主要混合市面上三大紋髮技巧   [NPM紋髮]  [SMP紋髮]  [線條紋髮]
.
 根據客人脫髮問題針對處理,每項技術都可以取長補短!因此我們可以完美地處理所有脫髮問題!

防脫髮 ● 生髮 ● 植髮 ● 資訊

News Center

 • 【正在使用NPM或準備報讀NPM紋髮,必看】

  台灣NPM代理商勸阻不可使用NPM logo 行銷和技術服務,讓學員飽受驚嚇,以色列NPM創辦人MOSHE很關注此事件,於是錄製了這段影片,解答這些疑問。

  116 2020-04-16
 • 由NPM紋髮創辨人-MOSHE親口回答你們 ( NPM紋髮專家-ZA老師主持) NPM紋髮課程

  由NPM紋髮創辨人-MOSHE親口回答你們 ( NPM紋髮專家-ZA老師主持) NPM紋髮課程
  .
  由NPM創辨人-MOSHE親口回答你們
  .
  1.NPM 紋髮的出現?MOSHE都是有故事的人哦
  2.NPM儀器 ORON58 跟ORON60分別?
  3.美容微針跟NPM ROLLER分別 ?
  4.色乳上的問題?
  5.MOSHE有什麼說話跟我們未來學員說呢?

  232 2020-04-16
 • 紋髮?即係等於紋身?

  紋髮?即係等於紋身?❗
  .
  相信唔少人都聽過關於脫髮,生髮等等話題,但你又知唔知咩叫做“紋髮”呢?🤔
  .
  其實紋髮係世界各地唔同國家都開始流行,呢個技術嘅基本概念就係將色素顏料渗透到頭皮,從而模擬出短頭髮髮根假像。

  214 2020-04-16

我們的紋髮技術可以處理
紋M字額 及 紋髮際線個案
紋地中海 紋禿頭個案
紋全頭 skin head個案
紋女性瀰漫性脫髮


 

NPM紋髮 紋髮際線 紋頭皮個案 無數個真實個案

紋髮就可以100% 解決脫髮問題
紋髮=化妝 ; 半永久化妝可以保持3-5年
期間無需要維修保護或再付款,紋髮只需要一個費用

 

Za老師 為亞洲區NPM紋髮導師;授勳榮譽準院士ASERA®

院士榮譽名銜嚴格來說是一種個人資格,是對傑出貢獻的社會領袖的榮譽認可,頒授榮譽及院士名銜,以表揚對環境、社會及經濟有傑出貢獻之人士。同時鼓勵企業管理層以自身的影響力,於企業內提倡和實踐社會責任概念,促進可持續發展的企業領導精神,從而推廣亞洲專業和忠誠形象